Thứ Bảy, tháng 7 10, 2021

* SUMO mùa đông 21

Ảnh fb bxl.

 Hai tuần rồi quá lạnh,
Không cho dạo trong làng,
Trông SUMO buồn buồn,
Biếng giỡn chào múa nhảy.

Gió thoảng đủ lá lay,
Có nắng nhẹ trên cây,
Không rét như hôm trước,
Tớ cùng nó … vui thay!

Được tản bộ chiều nay,
Những thảm xanh cỏ dày,
Mềm mại quanh chân bước,
Có gì lạ hay hay…

Trông SUMO nhanh nhẹn,
Kéo dây chạy đầu này,
Ngửi tìm gì lùm cây?
Chẳng biết đâu bọ rầy…

Tin tức mấy hôm nay,
Trong cỏ cao có rầy,
Dễ bám vào gia súc,
Và gây sốt chúng ngay.

Mình chịu sốt hổm rày,
Không muốn nó thế đâu,
SUMO thật tội nghiệp,
Mệt rồi về đi thôi!

Đường quen sao lạc lối,
Nó muốn chạy một mình,
Tớ phải giữ dây chăn,
SUMO quẩn lăng xăng …