Chủ Nhật, tháng 7 18, 2021

* Qua đại dịch

Tung tăng vui 
dịch qua rồi!
Giữa hạ áo mới 
hoa cười với hoa.
Còn gì hơn 
sống chan hoà,
Tái sinh nhân thế 
hát ca reo mừng!
Tung tăng 
chim hót lễ mừng…
Ảnh Bonnie.
Chúc em 
hưởng thú Ta Bà,
Chẳng mê tiên cảnh 
khiến ta xa người.
Đường bay 
mười mấy giờ thôi,
Không thì facebook 
chút chơi gặp liền.
Thần tiên 
không ở cửa Thiền!