Thứ Bảy, tháng 7 17, 2021

* Cá dò

 Cá dò 
xứ Vũng quê tôi,
Nồi canh lá sả 
thơm mùi lan xa.
Từ Bình Định 
đến Victoria,
Bữa cơm đạm bạc 
nhớ nhà lắm thay….
Ảnh fb Sa mạc cát.
Cả thế giới 
giờ lâm nguy!
Nhớ thương đành phải 
bó tay ngồi nhìn.
Mọi người 
giữ thận trọng nghen!
Giặc Tàu văn vẻ 
-tâm can thú cầm…
Nhớ cá dò 
dậy hờn căm!