Thứ Năm, tháng 7 15, 2021

* Ngày nắng giữa đông

Mưa như trút 
suốt đêm qua,
Sáng nay nắng đẹp 
cỏ hoa ươm mầm.
Giữa đông 
độ ẩm chuyển dần,
Công viên hứng nắng 
đong cân ánh vàng.
Không còn lo 
nhiễm phong hàn!
Ảnh fb bxl.
Mưa như xô đổ 
hiên tôi,
Sáng nay màu nắng 
thật hiền chói chang.
Hong nắng chút 
lại lang thang,
Đi cho gân cốt 
chẳng còn dối đau.
Tuổi rồi 
mỏi trước bệnh sau…