Thứ Năm, tháng 7 01, 2021

* Happy Canada’s day

 Sao lại nói Happy Canada’s day?
Liên hệ gì đâu? Nói chi vẫy?
Chỉ để cho người cười khoác lác!
Sao mình lại nói đến Canada?
39 năm qua rồi không quên,
Ảnh Google.
Lúc đến Hong Kong đợi định cư,
Trong số quốc gia mình có thể,
Canada, Úc Đại Lợi hoặc New Zealand.
Mr. William, vị mục sư trong trại,
Muốn cho mình được đến quốc gia ông đang ở,
Trong lúc đó thì chỉ muốn đi Mỹ thôi.
Rồi như thế không thể nào tính được,
Phái đoàn Úc vào trại cấm Chi Ma Wan sớm nhất …
Trong cơn bối rối của cuộc tiếp kiến… 
mình quyết định xin định cư tại Úc.
Biết đã phụ một lời hứa,
nhưng phải làm gì?
Nước nào cũng được miễn sao ở đó có thể chế Dân chủ-Tự do,
Lòng luôn mãi cưu mang một ngôn từ thân thuộc Canada!
Nhớ chuyện ấy, ghi lại mấy lời như một kỷ niệm chia xa…
Miền đất hứa của nhân loại, 
mà đời sống không mấy khác, 
với Úc Đại Lợi và New Zealand!
Người Việt tỵ nạn được các quốc gia sở tại thương yêu, giúp đỡ, trưởng thành…
Hạnh phúc mà chúng ta có được nơi đây vừa may mắn vừa là ân sủng của bao nhiêu người ngã xuống trong cuộc chiến “Q-C” tương tàn  …
… cơn mưa chiều vẫn còn đây.(*)
“Happy Canada day “ nhé!

(*)…lời nhạc Vũ Thành An.