Thứ Hai, tháng 7 17, 2023

* Tiên hiền

Có Tiên hiền (*)
đắp Phật đài,
Dựng nơi thờ phượng 
cho người vãng lai!
Sống sanh lợi 
thác hiền tài,
Ảnh fb bxl
Tâm quy chánh đạo 
ai người biết cho.
Công đức lớn 
chốn Ta Bà…
Phúc báo duyên nghiệp 
kết toà đài sen.
Nhớ ơn ai 
bậc Tiên hiền!

(*) Người ta nói chuyện rằng: Phía sau tượng Phật Đài có một miếu nhỏ gọi tên là Đền Tiên Hiền, nơi thờ cúng Người đã dày công lo lắng xây dựng nên công trình vĩ đại này làm nơi… khách yêu mến Đình Chùa thập phương về chiêm bái! Tâm an.