Thứ Sáu, tháng 7 07, 2023

* Còn em

…đã đến lúc trắng không cần nhuộm nữa,
Phải rồi em biết mình đã thế rồi,
Tránh nói già là nguỵ biện pháp lỗi thời,
Thì em hãy cho tôi lời chân thật!
Ảnh fb bxl
Chỉ còn em là người gần ta nhất,
Sau dáng đi lượm thượm chậm dần,
và eo ơi em vẫn là cái tôi cần,
Cho tới lúc chẳng mần ăn chi ráo nữa!
Có hơi ấm mình mon men tìm lửa,
Đun chút tình nguội lạnh thời gian,
Em biết rồi đừng sợ sót phai tàn,
Mình giữ mãi đàn ông và đàn bà muôn thuở!
Đến bên nhau là nhắc cho nhau nhớ,
Chuyện lần đầu mãi mãi vẫn còn đây…
Không cần làm đậm lại mái tóc nâu,
Trắng phiêu nhưng chẳng bạc màu nghĩa nhân!