Thứ Năm, tháng 7 13, 2023

* Phượng 2023

 Nắng càng gắt 
phượng càng tươi,
Hạ thêm lần hạ 
tuổi tôi cỗi cằn…
Xuân đã sang 
với mai vàng,
Có cần phải đợi 
miên man tháng ngày.
Ảnh Internet 
Lá hoa của hạ
quanh đây,
Thẫm màu xanh đỏ
ngất say nửa hồn.
Sức nóng 
năng lượng dâng tràn…
Quy Nhơn 
thắm thiết tình son đôi bờ.
Đây nắng cháy 
đó tuyết mờ,
Melbourne giá lạnh 
tôi về bên em.
Cơn nồm nhẹ 
sóng im lìm…