Thứ Sáu, tháng 7 07, 2023

* Chốt một bài thơ

…xong vài từ nữa yên tâm về rồi đó,
Quán vắng người và nhạc đã ngừng chơi,
Không quên chốt cẩn thận ý và lời,
Kẻo gây lẫn lộn đoạn thơ này sang bài khác!
Ảnh fb bxl
Có nhiều khi nửa chừng nhưng tạm gác,
Viết gì thêm chẳng có ý nào hơn,
Tâm tư văng vẳng nhịp điệu của tiếng đờn,
Bass, treble…xen trộn trống dồn rộn vang.
Tập làm thơ mình có lối viết miên man,
Chủ đề không chuẩn ý lời càng kém sâu,
Lạc đường hướng dẫn tới lối nào đâu,
Giật mình nguỵ biện sắc màu cõi riêng.
…xong vài từ nữa thì yên tâm rồi đó,
Kết thúc bài thậy kệ còn đôi chỗ trống vô ngôn,
Người chơi thơ luôn rộng lượng tâm hồn,
Đọc không hay hiểu bỏ qua luôn chẳng cần…