Thứ Ba, tháng 7 11, 2023

* Đám giỗ

Cùng nhau cụng đổi màu bia rượu,
Trắng hoá vàng hay đỏ lấy vui,
Kỷ niệm buồn phong tục trò chơi,
Chia ly, giải thoát, thảnh thơi… lối nào?
Ảnh fb bxl