Thứ Hai, tháng 7 24, 2023

* Bài tứ sác

 Tứ sắc! những ván bài,
Chẳng hề giống được nhau,
Trải qua nhiều thế kỷ,
Xác suất toán đầu đau.
Khắp nơi trên nước Việt,
Khi chưa có Face. game,(*)
Ảnh fb bxl
Già trẻ trưa bên thềm,
Trải chiếu đánh thấu đêm.
Đậu chớn hay ván riêng,
Tính lệnh luật gắn liền,
Luân phiên khi đến lượt,
Trái luật phạt chung tiền…
Quê tôi mùa biển động,
Hay những ngày nắng gay,
Trò chơi bài Tứ sắc,
Tỏ tường tánh người ngay.
Những ngày vui bên mẹ,
Cùng quý bà mê say,
Tôi ham bài Tứ sắc,
Quên bia rượu mừng thay!

(*)Những trò chơi điện toán trên mạng xã hội.