Thứ Tư, tháng 7 05, 2023

* Trở lại bên hồ (*)

Quyến rủ làm sao ánh đèn màu!
Ngày lên sáng láng chẳng chi đâu,
Nhưng khi đêm xuống màn đêm xuống,
Cảnh vật thay tên sắc đổi màu.
Ảnh fb bxl
Quyến rủ làm sao ánh đèn màu!
Như ngàn tinh tú suốt canh thâu,
Lập loè, lấp lánh…lung linh lạ,
Huyền ảo mơ hồ khách về đâu…
Lòng khách phong trần giữa trời  sao,
Say thơ trăng gió chốn ba đào,
Đê mê sương đẫm tương tư khúc,
Chếnh choáng ân tình nguôi khát khao.
Quyến rủ làm sao ánh đèn màu,
Như ngàn tinh tú suốt canh thâu,
Lập loè lấp lánh lung linh lạ,
Huyền ảo mơ hồ khách về đâu…
Quyến rủ làm sao ánh đèn màu,
Ngày lên sáng láng chẳng chi đâu,
Nhưng khi đêm xuống màn đêm xuống,
Cảnh vật thay tên sắc đổi màu!

(*) Hồ Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định