Thứ Ba, tháng 7 18, 2023

* Điểm hẹn

 Vẫn giữ hẹn nhau 
ở Rose Hồng,
Dẫu vì tản lạc 
chốn mênh mông, 
Về Quy Nhơn 
ghé qua đây hén!
Một cái nhìn 
chút nhắn nhủ  ... hoài mong.

Ảnh Rose cafe.