Thứ Năm, tháng 7 27, 2023

* Trên cầu Gò Bồi

Lờ lững cánh bèo trôi,
Qua cầu qua phố chợ,
Nắng Gò Bồi thật lạ,
Văng vẳng có tiếng thơ,
Em về đi anh chờ!
Ảnh Hoan Võ
Về đây nghen anh chờ…
Nước sông hồi chảy ngược,
Lứa đôi mình là thơ,
Dẫu không nên âm vận,
Cũng dẫy đầy đam mê!

Anh chờ … em về không?
Nước tuôn vào mênh mông,
Mình hiểu gì nơi đó,
Phần bọt bèo mênh mông,
Và thơ cứ lạ lùng…

Em cứ mãi lạ lùng,
Nụ cười thay khát vọng,
Chân dung đời vô vọng,
Góc nào khuất ưu tư,
Mây thu lãng đãng mù…

Lờ lững cánh bèo trôi,
Qua cầu qua phố chợ,
Nắng Gò Bồi thật lạ,
Văng vẳng có tiếng thơ,
Em về đi anh chờ!

Về đây nghen anh chờ…
Bèo sông rồi trôi ngược,
Duyên tình mình xuôi ngược,
Dẫu lạc vần lỗi nhịp,
Còn quãng đời đam mê!