Thứ Hai, tháng 7 17, 2023

* Tìm nắng

Về tìm nắng hạ
biển quê ta,
Vui quá quanh đây 
vẫn thuyền bè,
Không để 
đưa mình lần vượt biển,
… mà gió qua sóng lại
dậy hồn hoa!
Ảnh Nguyễn Sĩ Tạo
Vui ra biển 
tắm cùng bằng hữu,
Nước vẫn trong xanh 
cát trắng vàng,
Bước chếnh choáng 
ngã nghiêng cùng sóng,
Hụp lặn theo 
những cá nhỏ một đàn…
Thấy ở nơi mình 
nỗi khát khao,
Muốn trèo núi Cấm (1)
tránh nhiều gai,
Như từng lục lội 
tìm cành dẻ,
Cột túi thơm 
khoe em tưởng chuyện hài!
Nghe ở tim mình 
tiếc quá đi,
Mất rồi dốc cao “Cá” (2)
nơi này,
Leo lên chùi xuống 
chân nào mỏi,
Thuở theo nhau 
thanh sắc tuổi xuân thì…
Ta chốn Ta Bà 
em ở đâu…
Chẳng có thần thông 
phép nhiệm mầu,
Chẳng có 
quyền năng nào để hiểu,
Cảm thông nhau 
cực lạc tự Niệm đau!
Ta về tắm nắng 
biển quê hương,
Ừ hé 
lại vương giấc mộng thường…

(1) Tên ngọn núi chắn giữ làng Vũng Nồm và vũng Bấc với biển Đông.
(2)Cái dốc Cá cao ngăn cách giữa 2 xóm cũ và mới.