Chủ Nhật, tháng 7 23, 2023

* Đêm về Thị Nại

Trở về Thị Nại đêm hôm ấy,
Vớ vẩn như tìm có thấy đâu,
Mặt đầm cứ êm đềm câm nín,
Và công viên vắng ngắt đầu thu!
Ảnh Đầm Thị Nại
Ánh đèn xa cầu dài giăng mắc,
Như đã lần đưa tiễn người đi,
Nơi nào đó xuân thì em gửi,
Lau sậy đầm lưu bóng tình si.