Thứ Sáu, tháng 7 21, 2023

* Cơn dông nhẹ (1)

 Một chút xíu mưa sáng nay,
Chưa đủ tầm Quy Nhơn mát,
Sau những ngày dài oi bức, 
Chưa đủ sức Quy Nhơn gầy...
Ảnh cafe DuLich
Còn cùng cỏ lá xanh tươi,
Già nua đến từng giây phút, 
Chối từ những gì không thật,
Yêu thương sắc màu huyễn thực.
Một cơn dông nhẹ buổi sáng,
Cành khô rơi rụng loanh quanh.