Thứ Hai, tháng 7 24, 2023

* Cơn dông nhẹ (2)

Cơn mưa nặng hạt
chiều nay,
Quy Nhơn đủ mát 
những ngày vào thu.
Không gió lớn 
chẳng mây mù,
Từng mảnh rời rạt 
ùn ùa kết liên.
Ảnh fb bxl
Rồi mưa đến 
lênh láng đường,
Lầy lội xe đẩy 
nước vươn tung thềm.
Vui nhìn 
đoàn xe qua êm,
Cuối ngày làm việc 
một đêm đầu tuần.
Đổi thay 
nắng nóng … mưa dầm,
Không khí dễ chịu 
mát dần không gian.
Ra đường 
mừng đón hương đêm…
Tiếng dông ánh chớp 
tỉnh cơn mơ hồ.
Bước nhanh 
vội trú bên hè…