Thứ Hai, tháng 7 03, 2023

* G’day My Hometown

Ếch tôi
trở lại Quy Nhơn,
Bên mẹ 
hoa trái ngọt hương chà là.
Dubai (*) khác lắm 
quê ta,
Nắng nóng sa mạc 
thế mà giàu sang.
Ảnh Xuân Lan.
Mươi ngày lê bước 
trên đường,
Phút giây hạnh ngộ
nghê thường rộn vui.
Ếch kêu ộp ộp 
hùa theo,
Quy Nhơn nắng chát
ngọn Lào tây nam.
Chẳng làm khô được 
suối tim…

(*) Tên của một thành phố lớn nhất cũng là một tiểu vương quốc trong khối UAE.