Thứ Tư, tháng 7 05, 2023

* Good Morning Quy Nhơn

Nhờ đôi kính nhìn xa thấy rõ,
Quy Nhơn đầy ắp những đổi thay,
Dáng thơ hơn hay nhiều dị tật,
Không hề thay đổi cảm xúc tôi…
Ảnh fb bxl
Chuyện thế nhân lúc vũng khi đồi,
Sống chân chất giữ lòng chân thật,
Yêu quê hương tự thuở chào đời,
Buổi sáng Quy Nhơn đẹp tuyệt vời!