Thứ Ba, tháng 7 11, 2023

* Đổi màu

                          Ảnh Đám giỗ Dì Mười
Cùng nhau cụng đổi màu bia rượu,
Trắng hoá vàng hay đỏ cho vui,
Kỷ niệm buồn phong tục trò chơi,
Chia ly, giải thoát, thảnh thơi… lối nào?