Thứ Ba, tháng 7 25, 2023

* Gỏi cá Quy Nhơn

Gỏi cá Quy Nhơn tuyệt ngon!
Có ai biết được giá còn khỏi chê.
Du khách khắp nơi tựu về,
Ngoài vì phong cảnh mùa hè nên thơ.
Thực phẩm biển tươi ừ mê!
Ảnh Gỏi cá Ba Tín