Thứ Hai, tháng 7 31, 2023

* Yamaha

Có thể là ảnh giả,
Facebook không kiểm nổi,
Cho đăng tải lên đây,
Vui mắt Yamaha!
Ảnh fb Thấy Ghét.
Mình chưa kể là già,
Không ai kêu trẻ nữa,
Thể loại hình ảnh này,
Vui mắt không bỏ qua!

Người khắc khe quở mắng,
Chúng tôi không nên nết?
Rõ ràng là sự thật,
Có nết không vậy ta!

Bỏ qua rồi xem lại,
Lòng rạo rực thiết tha,
Sương thu từ đâu đến,
Giữa nắng hạ bương qua!

Vứt bỏ lớp kính râm,
Phút im lặng trầm ngâm,
Còn đâu ngày xưa hỡi,
Ngập ngừng rồi trầm ngâm!

Có khi là ảnh giả,
Của mấy mẽ ba hoa,
Ở không ngồi chọc phá,
Khoe hàng Yamaha!