Thứ Sáu, tháng 7 28, 2023

* Nhớ SUMO

 Những buổi sáng không buồn ra quán,
Ngồi một mình trong hiên vắng tại nhà,
Có SUMO (*) lẩn quẩn ngoài sân,
Dừng chân ngước mặt trân trân như muốn nói…
Rồi giữ yên lặng như mọi khi,
Chui vào dưới ghế nhìn gì ai hay,
Ảnh Rose’
Như thiền giác vị trí này,
Đến khi mình bỏ ghế đi lòng vòng.
SUMO là bạn thật lòng,
Được cùng với nó ngót vòng 3 năm,
Từ CoVid-19 gây khó khăn,
Thời gian lánh dịch chuyên cần bên nhau.
Lim dim mắt bắt chước theo,
Quanh vườn bước trước nó giữ ghì bước theo sau…
Đến bữa pha tách cà phê,
Nó tự tìm chỗ dành cho nơi góc vườn,
Hai tháng rồi nhớ lắm…thương,
Nó bây giờ chắc bình thường chẳng nao …
Tháng sau về lại Melbourne coi sao.
Như những lần trước SUMO giận chao ôi nực cười!

(*) tên của chú chó  ở nhà bên Melbourne.