Chủ Nhật, tháng 7 02, 2023

* Màu áo, màu tóc

 Áo màu đỏ, sậm, 
… áo hoa,
Ai là em vậy 
kẻo qua nhận lầm?
Gặp khi nào 
độ xa xăm,
Hay là chỉ mới 
hôm rằm tròn trăng.
Đêm mùa hạ 
lắm sao băng…
Ảnh Vân Võ.
Tóc đen, mũ đỏ, 
tóc vàng…
Xoay quanh ngắm lại 
chàng ràng không yên.
Có không 
sẵn định tiền duyên,
Tên em như đã 
gắn liền môi hôn.
Chút lãng mạn 
phút bồn chồn…