Thứ Năm, tháng 10 18, 2012

* Cùng TT.-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 03 : Có gì không.

Trầm Tưởng-NCM:
Cái gì có có-không không?
Có thì nhận lấy chớ mong chối từ
Sao lòng cứ mãi suy tư?
Có, không-không, có mất người như chơi!
Mất rồi lòng thấy chơi vơi
Không chi ai biểu để đời buồn tênh!TT-NCM.
TT-Nguyễn Công Minh.
locbach:

Mất người ta lại tìm người,
Có chăng chỉ khác nụ cười mà thôi.
Nụ cười quên khó anh ơi,
Thì cứ tư tưởng cho vơi nỗi lòng,

Vì tình tôi mãi long đong,
Âu là phần số trông mong ích gì...
Có không không có hì hì..BXL.