Thứ Ba, tháng 10 16, 2012

* Cùng Trần Viết Dũng trên Hương Xưa : Trước cửa thiền.

Trần Viết Dũng:
TVD.
 
"Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu."TVD.
Bạch Xuân Lộc:

"Ta như một chú nai già,
Cái nhung bị cắt đã ba bốn lần.
 

Còn gì đâu nữa mà mong,
Còn trơ nhúm tóc,sức không còn nhiều.
Bước chậm chậm ,
Cỏ xanh rì,
Chủ tâm nhớ chút,
những gì xa xưa,
Vẫn luôn sống,giữa mơ hoa."BXL