Chủ Nhật, tháng 10 14, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 02 :" Về thôi"

rêu :
"ta đi về tận đầu non
rũ sạch tình trần để hết vương mang
ta đi về phía trăng tan
cuối con đường mòn trốn nỗi cô đơn"RÊU

Rêu(Trong hang hòn Sẹo). 
locbach : 
"Non cao lên đó chi Rêu,
Ở đây chân núi còn nhiều thú vui.
Đừng vội nghen phủi bụi tôi,
Hoá thân từ độ làm người tên Rêu.

Rêu ơi rêu cũng là tôi,
Tôi từ đá cát sụt sùi mà ra.
Thân kia không phải của ta,
Nhưng mà ở đó vốn ta có phần.
Thương, yêu, buồn, chán phân vân,
Rồi trong nhân quả vốn không còn gì.
Đừng vội đem đổ bụi đi..."BXL