Chủ Nhật, tháng 10 07, 2012

* Ngây ngây.

Gặp lại nhìn em trong đêm nay,
Dấu ái chưa phai đã bao ngày,
Còn sâu đôi mắt niềm rung cảm,
Tiếng nhạc lịm hồn ta ngây ngây.