Thứ Tư, tháng 10 24, 2012

* Chữ Tâm."Tâm" hiểu theo nghĩa "chánh tâm"!
Có tâm là biết người không vô tình.
Sức nên chung,sống nên cùng,
Tham nhũng,dối trá,khốn cùng lòng đau.
Tâm là tim biết thương nhau,
là mắt mình để nhìn nhau hiền hoà.
là tay vẽ đẹp nghìn hoa,
là lời miệng nói chan hoà tình thân.
Tâm là trí biết nghĩa nhân,
Là đèn pha sáng bờ gần đảo xa.
Mồ hôi và máu ông cha,
Đổ tràn biển đất kết hoa bao đời.
Chữ Tâm nay hiểu " lòng người".
Chính tà,phải quấy,đổi dời,thuỷ chung.
Nước trong tăm tối bịt bùng,
Dạ Trần Ích Tắt nhờ bùn dìm sâu.
Trời rung đất chuyển bể dâu ,
Lời Vương Hưng Đạo đây đầu thần dâng.
Dùng chánh tâm- trọng đạo Tâm.
Giữ yên bờ cõi tình nhân ái hoà.