Thứ Hai, tháng 10 15, 2012

* Có gì không.


Có cái gì như chưa hề vướng mắc,
Mà ngày ngày cứ lẩn quẩn quanh ta,
Hiểu không ra có gì giữa đôi ta,
Mà nói có nói không cũng được.
*
Chuyện vậy đó,sau những lần gặp mặt,
Lòng thấy vui nhưng dạ lại bảo thôi,
Rồi quay đi như chẳng biết nhau rồi,
Thế thì hỏi có gì không- không có?