Thứ Sáu, tháng 10 12, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 01 : Về thôi.

RÊU : 
"tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn...
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau.."RÊU
 
Rêu (mặt áo xanh có sọc đen) 
 
Bạch Xuân Lộc :
 
"Không sớm thì muộn cũng về,
Dẫu đường lầy lội lê thê não lòng.
Nắng trưa,sương tối rồi không,
Bóng thời gian đổi,mênh mông mây trời.

Lệ có rơi chẳng nào vơi,
Nếu người đi để lại người nỗi đau.
Rêu còn biết Rong khổ đau,
Thì rong rêu quyện vào nhau thiên đàng.
Dẫu trên kia áng mây vàng,
Phủ không gian động vỡ tan hồn người.
Không còn ai ngấn lệ trôi."BXL.