Thứ Năm, tháng 10 04, 2012

* Ngủ ngon.

Có tuổi,
ít ngủ được ngon.
Cố dỗ,
khổ quá mom men cựa hoài.
Thì ra,
bên cạnh tiếng cười.
Cũng không,
ngủ được có người đếm sao.
Đếm qua,
đếm lại lao xao.
Nghìn triệu,
lần nữa dạ nào chẳng thương.
Thôi thì,
nắm giữ đầu giường.
Mình thương ,
nhè nhẹ kẽo giường nó kêu.
Giường kêu,
lên giọng thương nhau.
Thức chi,
khuya vậy ngủ mau cho rồi.
Chưa kịp,
đáp đối lôi thôi.
Mắt ai,
cũng nhắm hồi rồi ngủ yên.
Chuyện đời,
nghĩ cũng vui nghen...
Sáng nay,
văng vẳng lời khen tuyệt vời.
Điểm tâm,
có sẵn anh ơi.
Dậy ăn,
đừng để hồi rồi ngủ quên.