Thứ Hai, tháng 10 29, 2012

* Cùng nguyentiet trên Hương Xưa 02:Cũng chỉ là...

nguyentiet :

"Cũng chỉ là một chút buồn vui
thoáng qua tim và tràn hoen mi mắt
Cũng chỉ là những đêm quay quắt
để lòng mình vằng vặc bóng trăng soi"NT.
 
Tiết (áo trắng),Phụng (áo xanh)
 
 
locbach :

"Cũng chỉ là chuyện thường tình thôi,
Thương yêu,vạn thể đổi thay hoài,
Buồn chi cho cảnh đời vô vọng,
Đâu chỉ có mình để Xuân trôi..."BXL.