Thứ Sáu, tháng 10 19, 2012

* Biển của tôi.

Nước biển nào tắm mát thân tôi,
Từ thuở Mẹ cho tiếng chào đời,
Từ lúc theo Cha qua bãi Rạng,(*)
Bơi tìm luồng cá phải ra khơi.
*
Cá biển nào nuôi lớn thân tôi,
Rời chiếc nôi xinh bước vào đời,
Rời xóm chài quê nghèo hôm đó,
Dầm mình trong cuộc thế nổi trôi.
*
Vùng biển trời nào giữ luyến lưu,
Bờ mắt em xanh biếc nghẹn ngào,
Của lúc chia xa như vĩnh biệt,
Rồi như gần lắm dẫu ngàn khơi.


*
Vùng biển trời nào động tim tôi,
Nhớ quá biển ơi- nhớ cả người!
Tôi yêu và quý tình như mộng,
Nghìn năm mãi đẹp biển đời tôi.

Ghi chú :(*) tên một bãi cát sát bên cạnh Vũng Nồm-cách bãi vũng Nồm một bờ đá ngắn.

cdnth6875