Chủ Nhật, tháng 10 28, 2012

* Thôi đành.

Đà Lạt,Ảnh: Irene Trần.
 
Trời Đà lạt bao giờ cũng mát,
Tôi một lần khao khát thiền duyên,
Trúc Lâm tu viện chiều lên,
Bên đời còn nặng oan khiên,thôi đành.