Thứ Ba, tháng 10 23, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 03 : Về thôi.

Rêu (Chùa Phước Sa)
Rêu :

"từ anh cát đá sụt sùi
áo vai kiêu bạc nặng mùi trần ai
sợi lòng buộc mối u hoài
gỡ hoài không đặng; mệt nhoài con tim...
từ anh bảy nổi ba chìm
dãi dầu sương gió đi tìm người thương
từ thơ.. vẽ mộng nghê thường
có em cổ lục dễ thương nhoẻn cười!"Rêu.

 locbach :
 
"Đời người trăm mối vấn vương,
Tâm linh,hiếu đạo,tình duyên nặng oằn.
Rờ đâu cũng những băn khoăn,
Nếu như không thấu cứ phân vân hoài.
Tất cả rồi sẽ KHÔNG thôi,
Mình mang chịu lúc ngắn thôi đoạn đời  .
Rồi thì ai cũng thảnh thơi,
Ta đi để đến bến trời hồn nhiên."BXL