Thứ Tư, tháng 10 10, 2012

* Cùng TT-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 01 :Biển say.

Trầm Tưởng-NCM:

Ảnh:Bên Hòn Sẹo
 

"Say thơ, say rượu, say tình
Ngất ngây ba món, chỉ mình anh thôi!
Ai người tri kỷ trong đời?
Cùng anh nâng chén rượu mời tình, thơ!"TT-NCM

TT-NCMinh,Thỏ Con,NguyenTiet,ThuTrang,Thiên Di,Meocon,BXLoc,Trung.
 
 Bạch Xuân Lộc :
 
"Biển:người tri kỷ của tôi,
Sinh ra từ đó,cuối đời về thôi.
Chẳng qua là phận rong trôi,
Bôn ba bốn bể cuối đời về không..."BXL