Thứ Năm, tháng 10 11, 2012

* Cùng Ph. trên Hương Xưa "Tím muộn"

Nguyễn Thị Phụng :
 
"Bằng lăng sao nở cuối thu
Tím xanh xao tím u sầu đầy vơi
Bằng lăng nở muộn xa xôi
Ôi màu tím nhớ một thời xuân xưa..."NTP. 
 
Phụng (hàng sau,thứ 2 từ bên trái)

 
 
 
Bạch Xuân Lộc :

"Bằng lăng còn nở trái mùa,
Là còn trông nhớ người xưa xa về.
Một trời tím nặng đam mê,
Một thời xuân mộng thu mơ âm thầm."BXL.