Thứ Sáu, tháng 10 05, 2012

* Thợ thơ.

 
Trông kìa mấy gã mê thơ,
Cứ thờ cứ thẩn vẩn vơ ra vào.
Tìm thơ trong cả chiêm bao,
Say tình theo tiếng gió xào xạt bay.
Không ngày mai chỉ hôm nay,
Mơ trong huyền mộng mắt cay sợi buồn.

Rồi khi biển vắng chiều buông,
Còn không môi tím nỗi hờn thế nhân.
Người thơ nặng kiếp phong trần,
Mang tình trải rộng bội phần viễn vông.