Thứ Bảy, tháng 10 20, 2012

* Cùng nguyentiet trên Hương Xưa : Có gì không.

nguyentiet:
Như là có có không không
Ngắt cánh hoa hồng anh bói thử xem
Bên nào ngày bên nào đêm
Ngày mong đêm nhớ bên thềm ngắm trăng
Hay là ta hỏi chị Hằng
Sao lòng ta mãi băn khoăn thế này
Hay là ta hỏi mây bay
Mây ơi có biết lòng này ngẩn ngơ
Không không có có ai ngờ
Nỗi lòng xin gởi câu thơ vô thường.NT.
Trên Hòn Sẹo
nguyentiet (đang đứng bên trái)
locbach:
"Có không không có, có không?
Có không không có mình không biết mình.
Khi nẫu nói nẫu vô tình,
Nẫu đành chịu vậy để tình nẫu đau.

NguyênTiết bói chẳng đúng đâu,
Trăng thu xưa đã đổi màu xám trăng.
Băn khoăn mình cũng hỏi lòng,
Cái không cái có lòng dòng có không?
Thì không rằng thiệt là không.
Nếu mà không có lòng dòng làm chi!"BXL
 
nguyentiet:

"Có không không có, có không?
Có không không có mình không biết mình."
Chẳng qua nẫu muốn dấu tình
Không không có có lặng thinh hỏi lòng
Có có nên nói lòng vòng
Không không sợ mối tơ hồng lắt lay
Chim đậu có lúc chim bay
Người dưng ơi hỡi lòng này băn khoăn
Thôi hãy để tình tung tăng
Không không có có cũng răng rứa mà
Nếu có tình đến thật thà
Nếu không tình cũng thiết tha một thời
Không không có có cuộc chơi
Làm sao bói được hỡi người đang iu
Lửa tình muốn để liu riu
Không không có có từng chiều bâng khuâng...NT.
nguyentiet(mặc áo đà).