Thứ Tư, tháng 10 17, 2012

* Nàng thơ.


Có món,người mua bằng tiền,
Nhưng không tìm được cái duyên em cười.
Có thứ, đổi chác lấy lời,
Nhưng không giành được một thời bên nhau.

Rong chơi nhầm dẫm lá thu,
Để mưa gió lại bụi mù áo bay.
Si mê em suốt tháng ngày,
Nửa đêm nguyệt thực nóng say hồn người.
Ta mang em đi khắp nơi,

Dường như đánh mất bên trời chơ vơ.
Thời gian,em và cả thơ,
Như nung kết lại niềm mơ nỗi màng.
Thì em ơi, chi vội vàng,

Để ta hiu quạnh, cho nàng xót xa.