Thứ Bảy, tháng 10 27, 2012

* Thu vàng.


Thu vàng đọng trong thơ,
Từng dòng dâng niềm nhớ,
Cội nguồn chừng như lạ,
Lá thâm vàng tình ta.