Thứ Bảy, tháng 10 13, 2012

* Cùng TT-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 02:Tim đau.

TT-Nguyễn Công Minh:"Vì yêu nhiều quá nên tim đau!
Lâu lâu nghẹn thắt, nhịp đập mau
Tim lên cơn nhói, cơ hồ vỡ
Tràn tuôn máu nóng chảy về đâu?
*
Do yêu nhiều lắm nên tim đau!
Ai chưa yêu, chưa vướng bụi sầu
Tóc ta đã bạc mầu thuơng nhớ
Tương tư, ai biết mối tình sâu?


*
Bởi đa tình quá nên tim đau!
Yêu thương theo gió cuốn qua mau
Tình nào, tình nấy đều tan vỡ
Còn lại mình ta với tim đau."TT-NCM.


Bạch Xuân Lộc:

"Ngày nào còn ở thế gian,
Ngày đó cần phải mang mang chút tình.
Dẫu tình có lúc phụ mình,
Hỏi mình đã có phụ tình hay chưa?

Nếu tim mạch nghẽn thì thưa,
Là mình đã trọn giấc mơ làm người,
Nếu tim rỉ máu nên lời,
Thì mình chánh quả đạt rồi biết chưa?

Ngô Phù Sai mới hôm xưa,
Yêu Tây Thi phải đổ bừa giang san,
Nay mình yêu quá thơ- đàn,
Qua hơi sương lạnh bẽ bàng mắt cay.
 
Vẫn nghê nga phút đắm say..."BXL.