Thứ Sáu, tháng 1 17, 2020

* Mê em (10)

Mê em
choáng váng tâm thần,
Quay Tâm Pháp
chuyên cần đường tu.
Fb. Phật tại tâm.
Mê em
lối ấy ngục tù,
Quy về Phật Pháp
ngàn thu rạng ngời.
Bình yên, thanh thản
kiếp người!