Thứ Năm, tháng 1 09, 2020

* Nhớ Quy Nhơn

Còn đó
Quy Nhơn để đi về,
Tôi còn gìn giữ
chút đam mê,
Fb. bxl.
Lòng như mở hội
hân hoan lạ,
Bóng nắng chiều đông
dấu đã nhoà!
Sương trắng
mờ dần lẫn trong mây,
Nổi nhớ gọi nhau
đến nơi này,
Chen chân
chung cuộc đêm khó ngủ,
Với rèm thưa
và gió heo may!