Chủ Nhật, tháng 1 26, 2020

* Quốc Khánh hay quốc hận

26 tháng một hằng năm,
Người Úc kỷ niệm mừng lập quốc(*),
Hân hoan nền hiến pháp quân chủ-tự do,
Không nhất thiết màu da chủng tộc!
Đã như một nhà...
Fb.
250 năm qua quần quật,
Lao động không ngừng
chung sức đắp xây.
Cùng khai thác nguồn tài nguyên vô tận.
Tinh thần dân chủ là nguyên khí quốc gia!
Chừng ấy thời gian trong tủi nhục,
Người Thổ dân đánh mất chủ quyền.
Đã đang lên tiếng đồng kêu cùng nhân loại,
Đấy là ngày xâm lược của đế quốc trắng Tây phương!
37 năm tôi là kẻ tha phương,
Chọn xứ sở của họ làm quê hương đất sống,
Làn sóng văn mình ngày càng mở rộng,
Người Thổ dân khó có thể tiến theo,
Phần đông họ ưa sống như thời tiền sử hẩm hiu.
Thì khả năng nào họ giành quyền làm chủ!
Thương cho họ tiếng của lương tâm văn hoá,
Không cách nào hơn là được nhận những ân huệ đặc quyền,
Sống hoà hợp trong cộng đồng toàn sắc tộc!
Luật pháp bảo vệ mọi người,
Họ vẫn còn có quyền hỏi đòi và hạch tội kẻ xâm lăng!