Wednesday, January 15, 2020

* Mê em (6)

Mê em
lỡ vận hộ nghèo,
Cũng là cơ hội
đặt điều khoe khoang.
Fb.
Mê em
đùi trắng lưng tròn,
Rách thời kệ rách
cái còn anh thương.
Mặc người khen chê
bình thường!