Thứ Tư, tháng 1 15, 2020

* Mê em (7)

Mê em
tươi đẹp như hoa,
Khéo che giấu kín
người  ta khỏi nhìn.
Fb. Năng nguyenluong.
Mê em
mỉm cười thật duyên,
Lòng ta chết lịm
khi tìm đến nhau.
Hai mươi năm đó
tình đau!