Thứ Ba, tháng 1 14, 2020

* Mê em (5)

Mê em
cái nõn nà khoe,
Lưng ong
ngón bút tay loè ngực cao.
Fb. Nang NguyenLuong.
Mê em
má ửng hồng đào,
Tóc quầng đôi búi
xanh xao dạ này.
Lót trong gợn
rợn đằng mây!